การโอนย้ายหนี้
Posted: ครู กทม. อ้อ Date: 2017-10-06 23:35:37
   
  ถ้าเป็นครู กทม. ย้าย มา สังกัด เทศบาล หนองบัวแดง สามารถ สมัคร โอนย้ายหนี้ ได้ใหมคะ มีขั้นตอน อย่าง ไร บ้าง คะ ใน กรณี ที่ ต้อง ปิด หนี้ กทม. ก่อนถึงจะย้าย ได้คะ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :