การส่งใบเสร็จ สหกรณ์ฯ,สสช. ทางLINE
Posted: นายยศพนธ์ อธิษฐ์จรุงชัย Date: 2017-10-19 09:34:44
   
  ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ส่งใบเสร็จ สหกรณ์ฯ และสสช.รายเดือน ให้แก่สมาชิก โดยส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯแต่ละเขต เมื่อสมาชิกต้องการทราบความเคลื่อนไหวข้อมูลการหักเงิน ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ย เงินหุ้น ฯลฯ จะต้องเดินทางไปที่ สนง.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งอยู่ไกลและลำบากมาก โดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียนอายุไปแล้ว และบางส่วนไปอยู่กับบุตรหลานต่างจังหวัด ในเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขอเสนอแนะให้ทางสหกรณ์ฯ เปิด ID LINE ให้สมาชิกสมัคร และส่งข้อมูลให้สมาชิกทราบ ตลอดจนข่าวการเลือกตั้งกรรมการ และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ***การเก็บใบเสร็จที่ สนง.เขตพื้นที่ฯ เย็บรวมกันเป็นปี้งใหญ่ ค้นหายากมาก
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ยุพา  2023-11-03 18:31:24
 
 
  ฝ่ายตรวจสอบบัญชีส่งเอกสารสมาชิกล่าช้ามากเงินที่หักไม่ตรงกับความ เป๊นจริง เงินฝากออมทรัพย์ไม่ถูกต้อง
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :