ส่งข้อมูลใบเสร็จสหกรณ์ทาง LINE
Posted: ครูบำนาญ...พักอยู่ที่โคราช Date: 2017-10-24 10:53:19
   
  ใบเสร็จสหกรณ์ประจำเดือน ถูกส่งเก็บรวบรวมที่ สนง.เขตพื้นที่ (เย็บมัดรวมเป็นปี้งใหญ่)ค้นหายาก และลำบากในการเดินทาง เพื่อความสะดวกแก่สมาชิก เสนอแนะให้บริการส่งข้อมูลใบเสร็จสหกรณ์ทาง LINE จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมาก โดยเฉพาะครูบำนาญ และอาจส่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :