ข่าวสหกรณ์
Posted: สมาชิกต่างอำเภอ Date: 2018-01-10 08:25:27
   
  อยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ลงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านตั้งๆทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านคดีความต่างๆที่สมาชิกควรได้รับทราบความเคลื่อนไหว ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะคดีการทุจริตต่างๆควรลงให้สมาชิกได้รับทราบด้วย ทั้งด้านการดำเนินการทางวินัย ทางอาญา เป็นต้น
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :