การประชาสัมพันธ์สหกรณ์
Posted: สมาชิกต่างอำเภอ Date: 2018-06-18 08:40:54
   
  อยากให้มีข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ในทุกๆด้านประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่อยู่ห่างไกลได้รับทราบความเคลื่อนไหวและการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่นการดำเนินการด้านคดีความต่างๆหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญๆในแต่ละเดือน
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :