ความเหลื่อมล้ำใสสิทธิเสรีภาพของสมาชิก ประธานและกรรมการกรุณาอ่านครับ
Posted: ผู้น้อยด้อยขั้น Date: 2018-12-24 18:33:33
   
  การลดยอดเงินกู้ของครูสังกัดท้องถิ่นที่ได้ยอดการกู้ลดลง ระยะเวลาชำระหนี้ก็ลดลง กู้ได้ 2 ล้าน แต่เราค้ำคนกู้3ล้าน เสียเปรียบมั้ย คืออะไรครับ เอาอะไรมาตัดสิน สมาชิกทุกคนจ่ายหุ้นในเรทเดียวกัน มีสิทธิ์เลือกกรรมการเหมือนกัน เหล่าคณะกรรมการทำแบบนี้ได้ไง เวลาหาเสียงไหว้ตั้งแต่หน้า ร.ร. ไม่มีรังเกียจเดียดฉัน พอจะกู้ลดรอนสิทธิ์น่าดู จะปรับอะไรไม่แจ้ง เราก็เป็นสมาชิกนะครับท่านกรรมการ เดี๋ยวมีประท้วงครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :น  2018-12-25 13:22:58
 
 
  แนะนำคะร้องเรียนไปศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะเอาด้วยคน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูท้องถิ่นเทศบาล  2018-12-25 13:51:10
 
 
  ไปด้วยค่ะ ครูท้องถิ่นก็เป็นสมาชิกเหมือนกัน ทำไมไม่เท่าเทียมกันคะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ครูท้องถิ่น  2018-12-25 14:21:23
 
 
  เห็นด้วยครับ ครูท้องถิ่น ก็มีสิทธิ์ เท่ากัน เวลาเลือกตั้งก็ เท่าเทียมกัน แล้วทำไมต้องสร้างความเหลื่อมล้ำกัน มันไม่ยุติธรรม ทุกคำตอบคือมติที่ประชุม แล้วกรรมการประชุมกันเอง ตัดสินใจกันเอง โดยไม่ได้ผ่านเสียงข้างมากของสมาชิก มันไม่ยุติธรรม กรรมการแต่ละชุดมีนโยบายไม่เหมือนกัน เข้าใจได้แค่ แต่มันบ่งบอกว่า กรรมการบกพร่องไหมคะ ทำให้เดือดร้อนกับสมาชิก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ครูท้องถิ่น  2018-12-25 14:22:56
 
 
  ไม่มีความยุติธรรมเลยครับท่าน ควรทบทวนนโยบายนี้ใหม่ด้วยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ครูท้องถิ่นเช่นกัน  2018-12-25 14:27:38
 
 
  ไม่มีความยุติธรรมเลย ตัดลดทุกอย่าง ทั้งๆที่เป็นสมาชิก เหมือนกัน กู้ได้น้อย หักเยอะ เงินเดือนไม่เหลือ ใหนบอกจะช่วยครู นี่ซ้ำเติมกันมาก ใครจะช่วยเหลือเราได้ ครูท้องถิ่นรวมตัวกันดีไหมครับร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :ครู อปท.  2018-12-25 15:11:26
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ไม่ยุติธรรม ควรทบทวนมติใหมด้วยค่ะ โปรดเห็นใจสมาชิกด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :ชัยรัตน์   2018-12-26 13:22:22
 
 
  สหกรณ์ออกระเบียบฯ เงินกู้สำหรับสมาชิกสังกัดท้องถิ่นและ โรงเรียนเอกชน ถึง 30 เมษายน 2560 กู้สามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่วนสมาชิกเก่าก่อน 30 เมษายน 2560 กู้ได้ตามสิทธิ์เดิมทุกประการครับ มีปัญหาใดแจ้งกรรมการนะครับ ปีนี้มีลูกหนี้ 283 ราย มูลหนี้ 235 ล้านบาทครับ ส่งผลต่อปันผลเฉลี่ยคืนครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ครู อปท.  2018-12-26 13:56:31
 
 
  ขอบพระคุณท่านชัยรัตน์ค่ะ สำหรับการตอบคำถาม เดี๋ยวพวกเราจะลองไปยื่นดูอีกครั้งค่ะ เพราะ มีสมาชิกบางราย ไปยื่น ในวันจันทร์ เเต่เหมือนว่า สมาชิก จาก อปท.เป็นเหมือนกันหมด คือระบบ ล็อค ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ครูอปท.เช่นกัน  2018-12-26 14:06:28
 
 
  แต่ ทำไม สมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2553 ไปยื่น เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ระบบ ล็อค ก็ได้ไม่เกิน 2,000,000 จากปกติคือกู้ได้ค่ะท่าน ถ้ายังไง ช่วยพิจารณาและทบทวนด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :ครูท้องถิ่นเดือดร้อน  2018-12-26 14:14:19
 
 
  ครูเทศบาล กู้ได้น้อยลง จ่ายงวดมากขึ้น ทบทวนให้ด้วยนะครับ 150 งวด ช่วยเหลือครูด้วยครับ สมาชิก เทศบาลเดือดร้อน 2 ล้านก็กู้ได้ไม่เต็มครับท่าน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :ผู้น้อยด้อยขั้น  2018-12-26 15:09:18
 
 
  ยอดกู้ มูลหนี้ ก็ไม่ใช่ของครูท้องถิ่นทั้งหมดนะครับ ก็เป็นจองสมาชิกที่กู้ทั้งหมดไม่ใช่หรือ ครูท้องถิ่นคือส่วนน้อยแล้วทำไมมาลดรอนสิทธิ์กัน เงินเดือน เงินวิทยฐานะก็แบบเดียวกัน กรรมการท่านหนึ่งบอกว่าไม่มั่นคงเท่า สพฐ. ไม่มั่นคงเท่าตรงไหน พิจารณาเป็นรายๆไปซิครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :ครูท้องถิ่น  2018-12-26 15:33:41
 
 
  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑๙ จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกนั้น ตามจำนวนที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสองล้านบาท หากมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนจริง คณะกรรมการอาจพิจารณาให้นำเงินรายได้ดังกล่าวมาคำนวณสิทธิกู้ของสมาชิกตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร (๔) คณะกรรมการอาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเกินกว่าจำนวนตามข้อ ๑๙ วรรคแรกได้ โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๕ ของเงินหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แต่ไม่เกินสามล้านบาท ทั้งนี้การส่งชำระหนี้คืนต้องเป็นไปตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๓ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ ให้กำหนดไว้ ดังนี้ ผู้กู้อาจส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพร้อมด้วยดอกเบี้ยก่อนครบกำหนดก็ได้ (๒) เงินกู้สามัญให้คณะกรรมการกำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบงวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาตามเกณฑ์ เว้นแต่การกู้เงินสามัญตาม ๑๙(๔) ให้เป็นไปตามคณะกรรมการกำหนดแต่ไม่เกินสามร้อยงวด **** หวังว่าพวกเรา ครูท้องถิ่นจะได้รับความเป็นธรรมนะคะ .**ขอบคุณค่ะ เราก็เป็นสมาชิกมานานแล้ว น่าจะได้รับการอนุโลมอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ค่ะ *ขอบพระคุณสำหรับการทบทวนและพิจารณาหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะ.
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :ชัยรัตน์   2018-12-28 10:55:06
 
 
  ครูท้องถิ่น กับครูเอกชน สหกรณ์ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ เมื่อเดือน เมษายน 2560 ครับ สมาชิกที่เข้าก่อนก็ใช้สิทธิเดิม ส่วนที่เข้าใหม่มีกติกาให้แล้วท่านยอมรับจึงสมัครมา หากจะให้สหกรณ์แก้ไขให้ทำหนังสือมาสหกรณ์ครับ จะได้เสนอคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดีไหมครับ หรือพากันลงชื่อมาเยอะๆ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :ครูท้องถิ่น   2019-01-14 16:59:56
 
 
  ช่วยเหลือสมาชิกด้วยครับ ท่าน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :สหกรณ์ครูชัยภูมิ จำกัด  2019-01-16 14:02:59
 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เป็นสหกรณ์ฯ ครูในภาคอีสานแห่งเดียว ที่ให้การอลุ่มอล่วย ช่วยเหลือสมาชิกครูมากที่สุดคะ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก็ให้นำเสนอทีประชุม เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ถึงที่สุด.....
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย :ครูแป๋ม  2020-10-11 14:36:28
 
 
  ขออนุญาตค่ะ ดิฉันครู สังกัด อบจ มีความประสงค์จะสมัครสมาชิก ซึ่งทางกองคลังแจ้งมาว่าสามารถหักเงินหุ้นได้ตามปกติ จะมีสิทธิ์สมัครไหมคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :