ฉ.ฉ.ATM
Posted: ครูผู้อ.เมืองผู้เป็นสมาชิก Date: 2019-02-26 13:30:07
   
  ข่าวว่าฉฉ.ATM จะขยายวงเงินกู้จาก3แสน เป็น 5 แสน ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีโอกาสจะขยายไหมครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :Admin  2019-03-01 03:44:21
 
 
  เปลี่ยนจาก ฉ ATM เป็นสามัญเพื่อการดำรงชีวิต โดยกู้ผ่านระบบ ATM อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการกู้ จะเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม 2562 และการที่จะกู้ได้ในวงเงินเท่าใดนั้น ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักเงินส่งสหกรณ์และอื่นๆ แล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน ครับ รายละเอียดจะได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไป
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :