สอบถามเอกสารเปิดบัญชีออมทรัพย์มั่นคง
Posted: มัลลิกา วิเชียรดี Date: 2019-03-03 09:29:21
   
  เอกสารเปิดบัญชีออมทรัพย์มั่นคง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :จนท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด  2019-03-03 10:47:10
 
 
  เตรียมบัตรประชาชน(ฉบับจริง)+ เอกสารสำเนาบัตร+สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้เปิดบัญชี)และเอกสารสำเนาบัตร+สำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้รับผลประโยชน์รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว 1 ชุด)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :