เรียนถาม
Posted: ครูคนหนึ่ง Date: 2019-03-18 09:52:57
   
  ประกาศสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และข้อกำหนด ข้อ 5.1 เกี่ยวกับเงินได้สุทธิคงเหลือ หลังการหักเงินหุ้นและเงินต่างๆที่มีกับสหกรณ์เท่านั้นใช่ไหมครับ ไม่รวมเงินอื่นทีหักในสลิปเงินเดือนใช่ไหมครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :