RIP กรรมการชุดนี้
Posted: ครูสมาชิก Date: 2019-03-20 19:45:20
   
  พวกคุณไม่ช่วยเพื่อนครูอย่างเเท้จริง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครู  2019-03-20 21:51:05
 
 
  จริง ไว้อาลัยเลย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :  2019-03-20 22:00:07
 
 
  เสียใจมากที่เลือก บอกเลย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ครู  2019-03-20 22:09:45
 
 
  ช่วงนี้ทำเกรด เเวะมาอ่าน จริงด้วย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ครู  2019-03-20 22:23:02
 
 
  เข้ามาอ่านกระทู้มันมากค่ะช่วงนี้ สู้ๆทุกท่าน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :  2019-03-21 06:28:47
 
 
  ตัวแทนครู ดีเเต่ตอนหาเสียง รอบหน้าผมคนนึงไม่เลือก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :  2019-03-21 06:32:02
 
 
  ผมอายุ 55 ไม่เลือกเเน่นอนครับ เสียใจ ช่วยหาเสียง อยู่ในกลุ่ม ผิดหวังมาก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :  2019-03-21 06:38:58
 
 
  ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ คงยากค่ะ การเเก้ปัญหาการกู้ ปีนึงกู้ได้ เเค่ 2 ครั้ง ครูก็ขยับยาก ส่วนตัว ฉ.คือฉุกเฉิน น่าจะได้วันนั้นเลย ไม่ควรให้รอ นานขนาดนี้ ทบทวนพิจารณากันบ้างนะคะ ท่านมีผลประโยชน์ใดควรทำ ที่สุด ในนั้น เป็นตัวเเทน ควรช่วยครูกันจริงๆ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :  2019-03-21 06:41:18
 
 
  ผมนี่เป็นครูอวุโส คอยช่วยหาเสียง ให้คนดีๆเข้าไป ช่วยดูเเลครูด้วยกัน ตอนมาหาเสียงรับปากสารพัด ตอนนี้เป็นอย่างไรล่ะครับ ผลประโยชน์มีค่ากว่าน้ำใจ ส่วนใหญ่รู้จักกัน ทั้งนั้น
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :ตามนี้นะครับ ในกลุ่มส่งต่อมา   2019-03-21 06:49:22
 
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11 ปีทางบัญชี 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 > รับทราบการรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จากคณะผู้ตรวจสอบกิจการ > รับทราบสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ > รับทราบนายทะเบียบรับทราบระเบียบสหกรณ์ฯ > อนุมัติเงินสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือสมาชิกบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง จำนวน 20,000 บาท > เห็นชอบรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (จะเป็นสมาชิกได้สมบูรณ์ เมื่อสหกรณ์หักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเดือนเมษายน 62 ได้ตามระเบียบ) > บุคคลที่ไม่มีคู่สมรส/บิดา/มารดา/บุตร เป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่สามารถสมัครสมาชิกสมทบได้ > ไม่อนุมัติกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ กรณีพิเศษ (สมาชิกท่านใดกู้ไม่ได้-ไม่ต้อง-บันทึกขอกู้กรณีพิเศษ นะครับ) > อนุมัติกู้สามัญกรณีพิเศษ > อนุมัติกู้พิเศษกรณีพิเศษ (กรณีพิเศษ หมายความว่า สมาชิกที่มีเงินเดือนเหลือไม่เป็นตามระเบียบ/อายุเกิน 55 ปี ขอนำเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนมาคำนวณสิทธิ์กู้/มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน/ส่งชำระเงินกู้สามัญไม่ถึง 6 เดือน/ส่งชำระเงินกู้พิเศษ ไม่ถึง 12 เดือน) > อนุมัติให้สมาชิกขอยืม นส.3 ก. ไปเพิ่มจำนวนที่ดิน > ไม่อนุมัติสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชนคำ้ประกันเงินกู้สมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน > อนุมัติให้สมาชิกยืมฉโนดระหว่างติดจำนองไปทำการเปลี่ยนชื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ > เห็นชอบย้ายสมาชิกเข้าหน่วยพิเศษ > อนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามสาขาจัตุรัสลาออก และเห็นชอบให้รับลูกจ้างฯตำแหน่งยามทดแทน > เห็นชอบผลการประชุมอนุกรรมการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน > การจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีวิต - สหกรณ์ดำเนินการจ่ายเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีวิตแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 - จ่ายเงินกู้ตามสิทธิ์กู้ตามคิวที่ส่งคำขอกู้แต่ละสาขา - จนท.แต่ละสาขา จะติดต่อสมาชิกที่ยื่นกู้ให้มาแก้ไข/เพิ่มเติมคำขอกู้และสัญญากู้ พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารการรับเงินกู้ตามลำดับคิวของแต่ละสาขา(สมาชิกที่ยื่นกู้ทุกรายจะต้องมาติดต่อตามวันเวลา ที่ จนท.นัด หากไม่มาจะไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้และขยายงวด) - สมาชิกที่มีสิทธิ์กู้เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์มั่นคงไว้แล้วแต่ไม่ครบ 20,000 บาท -ไม่ต้อง-นำเงินมาฝากเพิ่มระบบจะหักจากเงินกู้เป็นเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงอัตโนมัติแต่สมาชิกต้องมาติดต่อสหกรณ์ตามวันเวลาที่ จนท.นัดหมาย - สมาชิกที่สิทธิ์กู้เกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้รอก่อนสหกรณ์กำลังปรับปรุงโปรแกรม ผิดตก ไม่ครบถ้วน ขออภัย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :ครูสุ บ้านเดื่อ   2019-03-21 06:55:36
 
 
  เห็นเเม่ๆที่โรงเรียนบอกว่า ประธานไม่โอเค คนเดิมดีกว่า คิดว่าคงได้สมันนี้สมัยเดียว กระเเสเเรงมากค่ะ บอกเลย บางท่านเข้าเว็ปไม่เป็น เเต่ไปไหนๆเขาก็กล่าวถึงในทางที่เเย่ ลองสอบถามคนรอบข้างดูบ้างนะคะท่านกรรมการทั้งหลาย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :1111  2019-03-21 14:50:56
 
 
  ร่วมไว้อาลัย
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :ครูเก๋า  2019-03-21 14:55:03
 
 
  ท่านไม่ไปดูงานสหกรณ์ที่อื่นบ้างครับ ผมเเนะนำ ผมครูย้าย มาเจอเกณฑ์โครตโหด ของที่นี่ ขยับไม่ได้เลย ทีเดียว
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :uio  2019-03-21 17:09:44
 
 
  ย้ายมาจากที่อื่น ฉ.ได้เลยวันนี้ เลือกจ่ายต้นพร้อมดอก หรือจ่ายเฉพาะดอกได้ ไม่ได้ยาวนานขนาดนี้ เเละเงื่อนไขเยอะขนาดนี้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 14  
โดย :Ppm  2019-03-21 18:03:44
 
 
  ฉ.คือฉุกเฉิน ที่ไว้ช่วย ยามเดือดร้อน ด่วน ๆ นี่ส่งเรื่อง 3-7 วัน อันใหม่ยิ่งเเล้วใหญ่ กฎก็เยอะ ไม่ผ่อนปลนกันเลย จะไม่ให้เขาร่วมไว้อาลัยได้อย่างไรท่านๆ เขาคงเดือดร้อน หมดหนทางนั่นเเหล่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 15  
โดย :123  2019-03-22 06:06:54
 
 
  ฉ.ฉุกเฉิน เงื่อนไขเยอะกว่ากู้นอกระบบอีก เเบบนี้คือการช่วยเหลือหรือ ?
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 16  
โดย :รองชัยรัตน์  2019-03-22 10:09:18
 
 
  ฉฉ. ตามระเบียบ ได้ไม่เกิน 5 หมื่นนะครับ เงินเหลือ 5% จะมีที่หน้าเคาท์เตอร์สหกรณ์เท่านั้น ตอนนี้ยังไม่ปล่อย ให้ปล่อยสามัญ ATM ก่อนครับ. สามัญATM มาแทนที่ ฉ ผATM ครับ เงื่อนไขไม่เยอะตาใที่คิดนะครั ส่ง 150 งวด เงินเกลือ 10%ได้ไม่เกิน 5 แสน ถ้าท่านเข้าสู้นะบบแล้วจะได้รับความสะดวกครับใหม่ๆ ย่อมมีปัญหาบ้านเนาะครับ. ดูไปสักระยะ ถ้ายังพบปัญหาก็แก้ครับ เพราะเป็นมติของกรรมการ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 17  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-03-23 08:19:20
 
 
  ฉฉหน้าเคาท์เตอร์ เมื่อเปิดให้ดำเนินการ ยื่นคำขอกู้ตรวจสิทธิ์ อนุมัติ. รับเงินทันที่ครับ. ไม่เกิน 50000 บาท ส่ง 12 งวด ตอนนี้โปรกแกรมเมอ. เขาทำสามัญ ATM อยุ่ครับถ้าเสร็จก็ต่อ. คาดว่าจะ ต้องก่อน พค
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 18  
โดย :ครูน้อย  2019-03-24 12:24:04
 
 
  โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่บอกกู้ไม่ได้ค่ะท่านถ้ากู้ ATM เเล้ว
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :