เปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่เป็นสมาชิกได้หรือไม่
Posted: TOP3 Date: 2019-04-05 11:04:18
   
  อยากเปิดบัญชีเงินฝากกับทางสหกรณ์ แต่ไม่อยากสมัครเป็นสมาชิกสามารถทำได้หรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอง ชัยรัตน  2019-04-05 12:11:17
 
 
  ไม้ได้ ครับ. เฉพาะสมาชิกเท่านั้น. ปัจจุบันสหกรณ์มีเงินฝากจากสมาชิก3,800 ล้าน กว่าๆ ดอกเบี้ย ออมทรัพย์อยู่ที่ 4.25. กับ 4.50 ครับ. ส่วนสมาชิกสมทบอยู่ที่ 4 รรับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :TOP3  2019-04-05 12:37:54
 
 
  สมัครสมาชิกสมทบได้หรือไม่ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :รอง ชัยรัตน  2019-04-05 13:41:59
 
 
  ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้คือบิดา มารดา คู่สมรส บุตร จองสมาชิกเท่านั้นครับเป็นระเบียนของนายทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ ครัย
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :