เอกสารประกอบการกู้สามัญ
Posted: ครูบนเขา Date: 2019-04-21 17:21:10
   
  เอกสารของผู้กู้และผู้คำประกัน มีอะไรบ้างค่ะ ต้องใช้กี่ชุด (กู้สามัญ)
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-04-21 19:45:55
 
 
  ครูบนเขาเป็นสมาชิกใหม่หรือครับ ไม่เคยกู้ซินะ. ถ้าไปเอาคำขอกู้กับกนังสือสัญากู้กนังสือสัญญาคำ้ประกันที่ สหกรณ์. จะมีเอกสารแผ่นเล็กบอกครับ และยังมีตัวการเขียนด้วยวาาตรงไหนมห้เขียนตรงไกนลงแต่ชื่อ. เมื่อถามก็จะตอบนะครับเอกสารแนบมี ดังนี้. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ของผู้กผุ้ผู้คำ้คนละ 3 แผ่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรือราชดาร สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือเปลี่ยนชื่อถ้ามี ของผู้กู้ผู้ค้ำคนบะ 1 ชุด สลิปเงินเดือน เดือนที่กู้ ผอ รร รับรอง อย่าอยู่แต่บนเขากบายเด้อลงมาในเมืองแน่. สหกรณ์แอร์เย็นๆ ดื่มกาแฟสัก2 แก้ว 3 แก้วแล้วเอาเอกสารสอบถาม จนท จะดีนะครับ. ถ่ายเอกสารก็ดูให้ชัดเจน วันเดือนปี หมดอายุหรือยังดูด้วยนะครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :