ทำไมเดือนนี้ถูกหักเงินเพิ่ม ?
Posted: ครูน้อย Date: 2019-04-23 07:57:25
   
  เรียนสอบถาม ดิฉันถูกหักเงินกว่าเดิม 997 บาทโดยได้มีการเปลี่ยนสัญญาดำรงชีพ เเต่ไม่ได้วงเงินเพิ่ม เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สลิปเดือนนี้ออก ถูกหักเพิ่มได้อย่างไรไหนว่า ผ่อนสบายกว่า หักเงินน้อย เงินคงเหลือไม่ถึง 10 % ด้วย หมายความว่าอย่างไร ดิฉันจะกู้ ฉุกเฉิน รอหัก 1 เดือน ยังกู้ไม่ได้เลย เพราะเหลือเงินไม่ถึง 5 % ด้วย ถ้าไปกู้
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :โอ้นั่นมันบักแตงโม  2019-04-23 08:01:46
 
 
  ความพินาศทางความคิดของกรรมการค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ญกQJอW  2019-04-23 15:05:31
 
 
  โดนหักกันทั่วหน้า เป็นอย่างไรกันบ้าง ผลงานกรรมการชุดนี้ ปรบมือ ไว้อาลัยเงินเดือน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ฝวษVฮK  2019-04-23 15:29:34
 
 
  ไว้อาลัย เงินเดือนเช่นกันค่ะ ถูกหักเยอะเลยค่ะเดือนนี้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และผู้ช่วยเลขานุการ  2019-04-23 22:34:30
 
 
  ถามมา - ตอบไป Q : ทำไมเดือนนี้(เมษายน 62) ถูกหักเงินเยอะกว่าเดิม A : สาเหตุที่สมาชิกถูกหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ มีสาเหตุและปัจจัย ดังนี้ 1) ระเบียบสหกรณ์ฯ : สหกรณ์คิดดอกเบี้ยถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน เดือนมีนาคม วันทำการสุดท้ายของเดือนตรงกับวันที่ 29 มีนาคม สหกรณ์คิดดอกเบี้ย 29 วัน ส่วนดอกเบี้ยวันที่ 30-31 รวม 2 วัน ซึ่งตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ นำไปคิดดอกเบี้ยในเดือนเมษายน ทำให้เดือนเมษายน คิดดอกเบี้ย 32 วัน (วันทำการสุดท้ายของเดือนไม่ตรงกับวันหยุด) 2) แนวปฏิบัติ : ทุกวันที่ 1 ของเดือนสหกรณ์จะต้องทำรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้หน่วยหักเงินส่งผลให้สมาชิกกู้สามัญดำรงชีวิต หรือกู้สามัญ หรือกู้พิเศษ ในช่วงหลังวันที่ 1 ถึง 28 มีนาคม ถูกเรียกเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ต้ังแต่วันกู้ถึงวันที่ส่งรายการหักเงินไปยังหน่วยหักเงินในวันที่ 1 เมษายน พร้อมกับเรียกหักเงินเดือนเมษายน ไปพร้อม ทำให้สมาชิกที่กู้ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยตามจำนวนวันตั้งแต่วันกู้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ส่งผลให้สม่ชิกถูกหักเงินสิ้นเดือนเมษายน มาก แต่หลังจากที่สหกรณ์ได้รับเงินจากหน่วยหักเงินในวันที่ 30 เมษายนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดอกเบี้ยเงินกู้สัญญาเดิมที่เรียกเก็บเข้าบัญชีสหกรณ์(เล่มสีเขียว) ของสมาชิก สมาชิกสามารถถอนเงินดอกเบี้ยที่สหกรณ์โอนเข้าบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป จะถอนหน้าเคาท์เตอร์ หรือถอนผ่านตู้ ATM กรุงไทยทั่วไปเทศ 3) ข้อเสนอแนะ : ถ้าสมาชิกไม่อยากให้สหกรณ์เรียกเก็บเงินดอกเบี้ยในเดือนถัดไปมาก แนะนำให้สมาชิกกู้ในช่วงปลายเดือน 4) การคิดดอกเบี้ยรายวัน กับรายเดือน มีข้อดีเสียแตกต่างกัน เช่น ดอกเบี้ยรายวันจ่ายหนี้วันไหน คิดดอกเบี้ยถึงวันที่จ่ายหนี้ ส่วนดอกเบี้ยรายเดือนจ่ายหนี้วีนไหนคิดดอกเบี้ยสิ้นเดือนนั้น ถ้าสหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายเดือน จะมีคำถามว่า หักดอกเบี้ยก่อนสิ้นเดือน 3 วัน (รัฐบาลจ่ายเงินเดือนก่อนสิ้นเดือน 3 วัน) เอาดอกเบี้ยไปทำอะไร ใครไดประโยชน์ ถ้าสหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายเดือนเหมือนปัจจุบัน จะทำให้การหักเงินเดือนไม่เท่ากันในบางเดือน แต่เป็นธรรมกับสมาชิก 4) ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นกรรมการดำเนินการ รับฟังและน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สหกรณ์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมาชิกทุกคนพึงพอใจ สหกรณ์เป็นของสมาชิก รัก ศรัทธาและเชื่อสหกรณ์ ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ผอ.รร.บ้านส้มกบฯ สพป.ชย.2 เลขาฯศึกษาและประชาสัมพันธ์ 0828734014 2019/04/24 : 22.05 น.
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-04-23 23:00:07
 
 
  ชัดเจนครับ ขอบคุณ ท่านธีระพงษ์. ที่ช่วยกันชี้แจงสมาชิก
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :