กู้ดำรงชีพ ถูกหักเงินมากกว่าเดิม ? ทั้งๆที่สัญญาวงเงินเดิม
Posted: ครูหรองบัว Date: 2019-04-23 08:02:29
   
  เเบบนี้ให้เปลี่ยนสัญญาเพื่อให้สหกรณ์ได้เงินเพิ่มจากครูที่เดือดร้อนอยู่เเล้วหรืออย่างไร ยังหักกว่าเดิมอีก เงินไม่เหลือถึง 5 % ค่าไฟเดือนนี้ยังไม่พอเลย ผิดหวังจริงๆ เห็นสลิปตนเองน้ำตาจะไหลไม่น่าไปเปลี่ยนเลย หายไปเป็นพัน เอาเปรียบคนที่ทุกข์อยู่เเล้ว ซ้ำเติมให้ทุกข์กว่าเดิม
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอง ชัยรัตน  2019-04-23 10:48:12
 
 
  เอาข้อมูลอะไรมาอ้าง ครับ. กู้เท่าเดิม ส่ง 150 งวด มันน้อยกว่าเดืม ครับ เข่น เดิม กู้3 แสน ส่ง 120 งวด ตกงวดละ. 2500 บาท ครับ ดอกเบี้ยคิดรายวัน แล้วแต่ละเดือนจะมากจะน้อย ครับ. เงินเหลือ 10% ของรายได้. และสมาขิก ยังมีสิทธิ์มากู้ ฉ อีก ไม่เกิน5 หมื่นอีกด้วย. หากท้านยังสงสัย. กรุณามาคุยกันกับผมได้พื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูสมาชิก  2019-04-23 14:59:51
 
 
  สลิปเงินเดือนที่หักนี่ล่ะท่าน เห็นๆอยู่ว่าหักมากกว่าเดิม จะเอาอะไรมาอ้าง พอกันทีกับการเเก้ตัว ไม่ตรงกับความจริงสักอย่าง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :FMM  2019-04-23 15:22:19
 
 
  ครั้งหน้า กรรมการชุดนี้ อย่าไปเลือกเข้ามาอีกครับ ไม่ดูแลสมาชิกที่เดือนร้อน แถไปวันวัน สหกรณ์ควรจะเป็นที่พึ่งครับ ไม่ใช่สถานที่ไว้สูบเลือด สูบเนื้อครู กา ใส่หน้าผากไว้ครับ อย่าไปเลือกคนเหล่านี้ เข้ามาอีก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ครูสมาชิก  2019-04-23 15:35:11
 
 
  บอกเลย หาผลประโยชน์ชัดๆ ช่วยครูตรงไหน ครั่งต่อไปเลือกคนดีมาบริหาร อย่าเห็นเเก่เงิน 500 ค่าน้ำมันไปเลือกอีก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และผู้ช่วยเลชานุการ  2019-04-23 22:11:31
 
 
  ถามมา - ตอบไป Q : ทำไมเดือนนี้(เมษายน 62) ถูกหักเงินเยอะกว่าเดิม A : สาเหตุที่สมาชิกถูกหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ มีสาเหตุและปัจจัย ดังนี้ 1) ระเบียบสหกรณ์ฯ : สหกรณ์คิดดอกเบี้ยถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน เดือนมีนาคม วันทำการสุดท้ายของเดือนตรงกับวันที่ 29 มีนาคม สหกรณ์คิดดอกเบี้ย 29 วัน ส่วนดอกเบี้ยวันที่ 30-31 รวม 2 วัน ซึ่งตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ นำไปคิดดอกเบี้ยในเดือนเมษายน ทำให้เดือนเมษายน คิดดอกเบี้ย 32 วัน (วันทำการสุดท้ายของเดือนไม่ตรงกับวันหยุด) 2) แนวปฏิบัติ : ทุกวันที่ 1 ของเดือนสหกรณ์จะต้องทำรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้หน่วยหักเงินส่งผลให้สมาชิกกู้สามัญดำรงชีวิต หรือกู้สามัญ หรือกู้พิเศษ ในช่วงหลังวันที่ 1 ถึง 28 มีนาคม ถูกเรียกเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ต้ังแต่วันกู้ถึงวันที่ส่งรายการหักเงินไปยังหน่วยหักเงินในวันที่ 1 เมษายน พร้อมกับเรียกหักเงินเดือนเมษายน ไปพร้อม ทำให้สมาชิกที่กู้ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยตามจำนวนวันตั้งแต่วันกู้จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ส่งผลให้สม่ชิกถูกหักเงินสิ้นเดือนเมษายน มาก แต่หลังจากที่สหกรณ์ได้รับเงินจากหน่วยหักเงินในวันที่ 30 เมษายนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดอกเบี้ยเงินกู้สัญญาเดิมที่เรียกเก็บเข้าบัญชีสหกรณ์(เล่มสีเขียว) ของสมาชิก สมาชิกสามารถถอนเงินดอกเบี้ยที่สหกรณ์โอนเข้าบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป จะถอนหน้าเคาท์เตอร์ หรือถอนผ่านตู้ ATM กรุงไทยทั่วไปเทศ 3) ข้อเสนอแนะ : ถ้าสมาชิกไม่อยากให้สหกรณ์เรียกเก็บเงินดอกเบี้ยในเดือนถัดไปมาก แนะนำให้สมาชิกกู้ในช่วงปลายเดือน 4) การคิดดอกเบี้ยรายวัน กับรายเดือน มีข้อดีเสียแตกต่างกัน เช่น ดอกเบี้ยรายวันจ่ายหนี้วันไหน คิดดอกเบี้ยถึงวันที่จ่ายหนี้ ส่วนดอกเบี้ยรายเดือนจ่ายหนี้วีนไหนคิดดอกเบี้ยสิ้นเดือนนั้น ถ้าสหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายเดือน จะมีคำถามว่า หักดอกเบี้ยก่อนสิ้นเดือน 3 วัน (รัฐบาลจ่ายเงินเดือนก่อนสิ้นเดือน 3 วัน) เอาดอกเบี้ยไปทำอะไร ใครไดประโยชน์ ถ้าสหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายเดือนเหมือนปัจจุบัน จะทำให้การหักเงินเดือนไม่เท่ากันในบางเดือน แต่เป็นธรรมกับสมาชิก 4) ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นกรรมการดำเนินการ รับฟังและน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สหกรณ์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมาชิกทุกคนพึงพอใจ สหกรณ์เป็นของสมาชิก รัก ศรัทธาและเชื่อสหกรณ์ ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ผอ.รร.บ้านส้มกบฯ สพป.ชย.2 เลขาฯศึกษาและประชาสัมพันธ์ 0828734014 2019/04/24 : 22.05 น.
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :