สหกรณ์ เปลี่ยนวิธีการหักได้มั๊ย
Posted: ครูใหม่หัดกู้ Date: 2019-04-23 19:27:38
   
  ไม่ทราบว่า สหกรณ์ จะเปลี่ยนวิธีการหักได้มั๊ยครับ เปลี่ยนจากหักแบบดอกเบี้ยรายวัน มาเป็นแบบคงที่รายเดือนไปเลย เหมือนกับเรากู้ซื้อรถนี่หละครับ หักคงที่ ทุกเดือน ทุกเดือนไปเลย สมาชิกจะได้คำนวนเงินง่ายๆหน่อย แต่ละเดือนหักไม่เท่ากัน งง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-04-23 19:43:03
 
 
  ทำแบบธนาคาร หักเท่ากันทุกเดือน. ช่วงแรกๆ จะมีดอกเบี้ย สูงต้นตำ เหมือ ชพค. ส่งไปแล้ว 9 แี พึ่งได้ต้นแสนกว่าบาท. ของสหกรณ์หักต้นคงที่ เดือนละเท่านกัน. ดดอกเบี่ยจะลดลงเรื่อยๆ. เดือนใดวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุด ก็เลือนมาวันปกติ. ที่เหลือไปนับรวมเดืินต่อไป
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครู  2019-04-24 08:01:57
 
 
  เห็นด้วยเขาอยากได้สลิปปกติ จะได้ยื่นกู้อย่างอื่นได้ นี่อะไร หักซะเงินไม่เหลือในสลิป ถ้าอย่างนี้นไม่คำนวณเงินที่หักรายวันใด้ยื่นกู้ได้มั้ย ในเมื่อท่านพิจารณาการกู้จากตัวเลขสลิปเงินเดือนอยู่ดี
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :สนใจ  2019-04-24 09:43:44
 
 
  ท่านรอง ชัยรัตน์ ช่วยแปลไทย เป็นไทย ให้เข้าใจง่ายๆ กว่านี้ได้มั๊ยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.สอ.ชุดปัจจุบัน  2019-04-24 11:57:39
 
 
  ถามมา - ตอบไป Q : เปลี่ยนวิธีหักเงินได้มั้ย A : หากสมาชิกมีความต้องการใช้สหกรณ์เปลี่ยนวิธีหักเงินกู้จากที่สหกรณ์ในปัจจุบัน (ต้นคงที่ ดอกเบี้ยลดลง การหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนลดลงตามเงินต้นคงเหลือ) สามารถทำได้ แต่ขอให้ข้อมูลเพื่อให้สมาชิกเข้าใจ ประกอบการตัดสินใจ ครับ >> การหักเงินชำระหนี้ของผู้กู้ให้สหกรณ์ ในปัจจุบันหักโดยวิธีอย่างนี้ (ต้นคงที่ดอกเบี้ยลดลงตามเงินต้นคงเหลือ) 1) เงินต้นคงที่(เงินกู้หารด้วยจำนวนงวดตามสัญญา) 2) ดอกเบี้ยรายวันตามจำนวนวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน นั้นๆ ซึ่งวิธีการหักอย่างนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ (1) ผู้กู้จะมีเงินเดือนเหลือเพิ่มขึ้นทุกเดือน ยกเว้น บางเดือนที่วันทำการสุดท้ายตรงกับวันหยุด (2) ชำระหนี้วันไหน คิดดอกเบี้ยถึงวันนั้น (3) เมื่อเงินเดือนแต่ละเพิ่มขึ้น สมาชิกสามารถนำสลิบมาขอกู้ใหม่ได้ทุก 6 เดือน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 3 เดือนกู้ได้ ข้อเสีย (1) เดือนไหนวันทำการสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุด ยิ่งถ้าเจอวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ในเดือนนั้นสมาชิกจะถูกหักดอกเบี้ยน้อยจะทำให้เหลือเงินเดือนมาก(เป็นเรื่องดีจะได้มีเงินใข้จ่ายในช่วงสันหยุดยาว) แต่จะส่งกระทบในเดือนถัดไปที่จะถูกหักดอกเบี้ยมากขึ้นทำให้เงินเดือนในเดือนถัดไปเหลือน้อย (2) ต้องบริหารการการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน >>> ถ้าเปลี่ยนการหักเงินชำระหนี้คงที่(ต้นเพื่มดอกเบี้ยลด แต่ส่งเงินขำระหนี้เท่าๆกันทุกเดือน) ข้อดี (1) เงินเดือนเหลือคงที่ (2) บริหารการใช้เงินได้ตามเป้าหมาย ข้อเสีย (1) จ่ายหนี้วันไหนคิดดอกเบี้ย ณ สิ้นเดือน (2) จะกู้สหกรณ์ครั้งต่อไปต้องรอเงินขึ้นในรอบครึ่งปี เมื่อทราบข้อมูลแล้ว หากสมาชิกมีความต้องการให้สหกรณ์หักเงินหนี้ ณ ที่จ่ายแบบไหน เสนอผ่านกรรมการกลุ่ม ผู้แทนสมาชิก กรรมการดำเนินการ หรือตู้แสดงความคิดเห็น สนง.สหกรณ์ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาสหกรณ์ ต่อไป ครับ ความเคารพรัก ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ผอ.รร.บ้านส้มกบฯ สพป.ชย.2 กก.และ ผช.เลขานุการ กก.และเลขานุการศึกษาฯ กก.ฝ่ายอำนวยการ อนุ กก.ฝ่ายกฎหมาย 0828734014 2019/04/24 : 11.39 น.
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ครู 1  2019-04-24 23:38:28
 
 
  มันต้องอย่างนี้ สื่อสารได้ชัดเจน การแต่งตั้งครมาตอบกระทู้ ต้องแบบนี้ครับ สหกรณ์ควรจะมีฝ่ายสื่อสารองค์กร ที่คอยตอบปัญหาแบบท่านธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง ครับ ตอบได้ชัดเจน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :1111  2019-04-25 15:59:56
 
 
  ท่านธีรพงษ์ ทตอบได้ชัดเจน ดีท่าน เข้าใจง่าย คนมาตอบกระทู้ต้องเเบบนี้ ไม่ใช่แถ มั่วๆ คำพูดกรรมการกับเจ้าหน้าที่คนละอย่าง. จะให้ใครเชื่อถือ ปรึกษากันกับเจ้าหน้าที่บ้างก็ดีท่าน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :สมาชิกร่วม  2019-04-29 13:45:51
 
 
  ขออนุญาตร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยนะคะ ดิฉันเห็นด้วยกับการหักเท่ากันทุกเดือน เพราะมันทำให้เราคำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ง่ายขึ้น เพราะเกณฑ์ปัจจุบัน กว่าจะยืนกู้ได้ใหม่ก็ต้องรอครบ 6 เดือนอยู่ดีนี่คะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :