ได้รับอนุมัติ4แสนแล้ว ขอเพิ่มเป็น5แสนได้หรือไม่ครับ
Posted: ครูดง Date: 2019-04-23 20:43:06
   
  ได้รับอนุมัติ 4 แสนแล้ว ขอเพิ่มเป็น 5 แสนได้หรือไม่ครับ ได้ยินมาว่า รุ่นหลังๆ อนุมัติ 500,000
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และผู้ช่วยเลขานุการ  2019-04-23 22:29:21
 
 
  กู้ได้ หรือไม่ มีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 1) กู้ได้ไม่เกิน 95 % ของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันกู้ 2) เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อย 10 หลังจากหักทุกประเภทในสลิปเงิน รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเงินที่จะกู้ด้วย 3) อายุเกิน 55 ปี ไม่นำเงินวิทยฐานะ หรือเงินตอบแทนอื่นใด มาคำนวณสิทธิ์กู้ 4) กู้เกิน 400,000 - 500,000 บาท ต้องทำประกันสินเชื่อแบบบุคคล ในวงเงิน 100,000 บาท จ่ายเบี้ยครั้งเดียว จะจ่ายประกันสินเชื่อมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุ/เพศ อายุมากจ่ายสินเชื่อมาก เพศชายจ่ายประกันสินเชื่อมากกว่าเพศหญิง >> กู้ปลายเดือน จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยน้อยกว่ากู้ต้นเดือน เนื่องจากสหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายวัน >> อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 6.40 บาท
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :