การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
Posted: saso Date: 2019-05-23 13:40:53
   
  มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ ต้องดำเนินการและเตรียมหลักฐานใดบ้างครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และ ผช.เลขานุการ  2019-05-26 16:19:29
 
 
  สมัครเป็นสมาชิก เอกสารที่ต้องเตรียม >> ใบสมัครตามแบบสหกรณ์ /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้สมัครและผู้รับประโยชน์ อย่าง 2 ฉบับ >> สำเนา ก.พ.7 >>> สมัครโหบแจากเว็ปสหกรณ์ได้ ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ไกรวรรณ์ บัวคำ  2023-02-16 15:03:13
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ไกรวรรณ์ บัวคำ  2023-02-16 15:04:24
 
 
  สมัครสมาชิก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ไกรวรรณ์ บัวคำ  2023-02-16 15:06:03
 
 
  สมัครสมาชิก
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :นางสาขนิษฐศรี ศรีอุทธา  2023-02-27 13:52:28
 
 
 
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :