บันทึกข้อความขอกู้กรณีพิเศษ
Posted: GคณTฟ7 Date: 2019-06-04 17:21:55
   
  มีความจำเป็นต้องใช้เงินปิดหนี้นอกระบบ มีใครเคยบันทึกข้อความได้อนุมัติบ้างคะ ช่วยบอกทีต้องทำอย่างไร เห็นสมาชิกหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยมีคนได้
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครู  2019-06-04 22:34:23
 
 
  บันทึกไปก็เท่านั้น กรรมการชุดนี้ ไร้เมตตาธรรม
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สหกรณ์ครูชัยภูมิ จำกัด  2019-06-05 08:45:29
 
 
  การกู้เงินต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก....
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เรียน  2019-06-05 11:52:56
 
 
  แสดว่าบันทึกไปก็ไม่ได้งั้นก็ไม่ควรให้มีบันทึกกู้กรณีพิเศษนะครับท่านกรรมการ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :รอง. ชัยรัตน์  2019-06-05 16:03:30
 
 
  เรียน สมาชิก ครับ. การบันทึกขอกู้กรณีพิเศษ นั้น เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามระเบียบ การกู้เงิน เข่น. 1 ส่งไม่ครบ 6 งวด กรณีนี้ ถ้ามีเหตจำเป็นคือ อุบัติเหตุ. เจ็บป่วย การศึกษา. มีหมายศาล. เราก็อุมัตินะครับ. 2. กรณี เงินเหลือ ไม่ถึง 10%. เรา ก็อนุมัติ ให้โดยไม่ให้เงินติดลบ ขอให้หัก ณ ที่จ่ายได้. ไม่เคยไร้เมตตาธรรม ครับ ดูแลสมาชิก. เสมอครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :รองชัยรัตน์  2019-06-05 20:21:48
 
 
  บอกเหตุผลใหม่นะ. กู้ใข้หนี้นอกระบบไม่ใช่เหตุผล 4 ประการ ที่อนุมัติไว้นะครับ. กรือมีสมาชิกบอกว่าเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวแบบรี้ก็ไม่ได้. มี 4. ประการเท่านั้นที่ได้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-06-05 20:23:36
 
 
  ประชุมแต่ละครั้งอนุมัติให้กรณีพิเศษ ไม่ตำ่กว่า 80 ท่านครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :..  2019-06-06 09:01:20
 
 
  บันทึกไปก็ไม่เคยได้ค่ะ บายๆ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-06-06 20:18:36
 
 
  คงจะมีปัญหาอื่น นะ. ต้องเอาสลิปมาดู. ผมตอบไปตามที่ปฎิบัติ. ลอง มาปรึกษากรรมการดูนะครับ ไม่ทราบ ท่านอยู่เขตใด
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-06-06 20:24:57
 
 
  ทุกสาขา. จะมีกรรมการ ไปอยู่เวร คอยช่วยเหลือ แนะนำ. สมาชิก ตลอดมาครับหรือ ลองโทรมาปรึกษผมนะครับ รอง ชัยรัตน์. 081 9554190
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :คนรักสหกรณ์  2019-06-11 13:36:07
 
 
  คนที่กู้เงินไม่ได้ คงไม่ใช่เป็นเพราะกรรมการไร้เมตตาธรรมแน่นอน...แต่คงเป็นเพราะอะไรนั้น ...????????
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :ครูแป๋ม  2020-10-14 19:08:19
 
 
  ถ้าเป็นเหตุผลในการศึกษาต่อ ระดับ ป.โทร ได้ไหมคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :