หลังกู้สามัญ มีเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ คือเงินอะไรคะ
Posted: ครู1 Date: 2019-06-14 08:28:59
   
  เรียนสอบถาม มีเงินเข้าบัญชี ทั้งๆที่ไม่ได้ฝาก คือเงินอะไร ไม่กล้าถอนใช้ค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอว ชัยรัตน  2019-06-14 19:25:25
 
 
  ตอบสมาชิกครับ. เมื่อสมาชิกมากู้สามัญหรือพิเศษ ทำสัญญาหลังวันที่ 1. สหกรณ์จะหักกลบลบหนี้เก่า ที่วหมดพร้อมดอกเบี้ยในเดือนนั้นด้วย. แต่ในขณะเดียวกัน ในวันที่ 1. สหกรณ์ ได้ออกใบเสร็จเพื่อเรียกเก็บเงินต้นแบะดอกเบี้ย ในเดือนนั่นไปยังหน่วยหัก แล้ว. เมื่อสิ้นเดือนสหกรณ์ก็จะได้รับดอกเบี้ยในส่วนนี้อีก ซึ้งความจริงสหกรณ์ได้หักไว้แล้ว ในวันสมาขิกมากู้. ในทางปฏืบัติ สหกรณ์จึงโอนเงินดอกเบี่ยคืนให้สมาชิกในเงินฝากออมทรัพย์. หลังสิ้นเดือนสมาชิกก็ถอนมาได้ครัยเพราะเป็นเงินของตรเอง. จะถอนโดย ใช้บัตร ATM ธ กรุงไทย. ก็ได้ ถ้าสมาขิกผูกบัญชีไว้. หรือ จะเอาสมุดเงินฝากสหกรณ์มาถอนที่สหกรณ์ก็ได้ ครีบ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ฐ8ษฒปF  2019-06-15 12:08:53
 
 
  ขอบพระคุณค่ะท่าน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :