สมาชิกสมทบ
Posted: เมียครู Date: 2019-06-22 13:13:23
   
  ถ้าบิดา หรือคู่สมรส เป็ยสมาชิกสามัญอยู่แล้ว ตัวเราสามารถสมัครสมาชิกสมทบได้ไหมคัฟ และมีสิทธิ์ซื้อหุ้น ได้รับปัญผลไหม ...ประสงค์จะฝากเงินเพื่อนอนาคน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :รอง ชัยรัตน์  2019-06-22 20:14:31
 
 
  ได้ครับ. สมาขิกสมทบคือ. คู่สมรส บุตร หรือ บิดามารดา ของสมาชิกสามัญ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผู้จัดการ  2019-06-25 14:59:49
 
 
  เพิ่มเติม มีสิทธิซื้อหุ้น ได้ และรับเงินปันผล ฝากเงินได้ และได้รับดอกเบี้ยตามกำหนด ยกเว้น การกู้เงินและ สัวัสดิการต่างๆ จากสหกรณ์ รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และรับการพัฒนาสมาชิก
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :