กู้ฉุกเฉินหน้าเคาท์เตอร์ ต้องรอหัก 1 เดือนก่อนถึงยื่นได้ใช่มั้ยครับ
Posted: ครูวาดภาพ Date: 2019-06-23 12:51:09
   
  ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้จัดการ  2019-06-25 14:56:13
 
 
  หากจะกู้เงินฉุกเฉินเค้าท์เตอร์ ต้องมีการหักเงินกู้ประเภทอื่น(สาม้ญ , สามัญเพื่อการดำรงชีวิต ATM หรือเงินกู้พิเศษ) ที่ได้ทำสัญญาไว้ก่อน อย่างน้อย 1 งวด ก่อน จึงจะทำสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเค้าเตอร์ได้ หากมีการกู้ฉุกเฉินหน้าเค้าท์เตอร์ ไปแล้ว จะเปลี่ยนสัญญากู้ฉุกเฉินเค้าท์เตอร์ใหม่โดยการหักกลบหนี้เดิม ต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของสัญญาที่ทำได้เดิม ถ้าสัญญาเดิมทำไว้ 12 งวด ต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :