สอบถามสูตรคำนวณเงินปันผล
Posted: ครูบ้านนอก Date: 2019-08-21 15:17:31
   
  ขอสอบถามวิธีคำนวณเงินปันผลด้วยครับ เงินปันผล = (ยอดทุนเรือนหุ้น X อัตราปันผล X จำนวนวันที่ถือหุ้น)/(365 วัน) ? ใช่หรือไม่ ปิดบัญชี 30 กันยา ของทุกปี ? ใช่หรือไม่ สมมุติว่า ยอดทุนเรือนหุ้น 6,000 บาท ซื้อเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ปิดบัญชี 30 กันยายน 2561 จำนวนวันที่ถือหุ้น 76 วัน เงินปันผล = (6,000 X 6.3% X 76 วัน)/(365 วัน) เงินปันผล = 78.70 บาท ถูกต้องไหม?
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และ ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-08-26 20:49:57
 
 
  สูตรที่นำเสนอข้างต้นถูกต้อง อีกสูตร ทุนเรือนหุ้น(30 กันยายน 2561) + ทุนเรือนหุ้น (30 กันยายน 2562) X อัตราเงินปันผล หาร 2
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :