การกู้เงิน
Posted: สมาชิก Date: 2019-08-26 13:20:58
   
  ส่งชำระกี่งวดถึงจะยื่นกู้ใหม่ได้
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และ ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-08-26 20:37:17
 
 
  6 งวด ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเหตุใดเหตุหนึ่ง ใน 3 เหตุ ส่งชำระไม่ครบ 6 เดือน ขอกู้กรณ๊พิเศษได้ ได้แก่ 3 เหตุ ดังนี้ 1) อุบัติเหตุ/เจ็บป่วย ของบุคคลในครอบครัว 2) คำสั่งศาล 3) การศึกษาบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบบันทึกข้อความขอกู้กรณีพิเศษ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :