เงินปันผล
Posted: รอคอย Date: 2019-10-03 12:11:37
   
  รบกวนสอบถาม เงินปันผลเฉลี่ยคืน คำนวณยังไง และได้รับวันไหนคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-03 16:31:44
 
 
  วิธีคำนวณเงินปันผล/เฉลี่ยคืน รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือพัฒนาสมาชิก ปีทางบัญชี 2562 (เล่มสีเขียวปกอาบมัน แจกสมาชิกทุกคนเมื่อคราวพัฒนาสมาชิกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ครับ) / ปีถัดไปจะเสนอให้ติดตั้งโปรแกรมคำนวณหน้าเว็บสหกรณ์ ครับ / ปีนี้สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถ้าที่ประชุมเห็นชอบ 28 ตุลาคม จ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีสมาชิก ตามบัญชีที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ ถ้าไม่แจ้งบัญชีไว้สหกรณ์จะโอนเขาบัญชีกรุงไทยที่ใช้รับเงินเดือน และถอนได้ทันทีที่เงินเข้าบัญชี ส่วนสมาชิกที่แจ้งให้โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ จะถอนได้วันที่ 30 ตุลาคม2562 ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุกาน  2019-10-03 16:41:40
 
 
  แก้ไขประชุมใหญ่วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :