รายละเอียดเงินปันผล แจ้งโรงเรียนประมาณวันที่เท่าไหรคะ
Posted: ครูน้อย Date: 2019-10-03 13:43:27
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-08 07:04:57
 
 
  16 ตุลาคม 62 ผู้สอบบัญชีอนุญาต แถลงงบดุลให้ กก.ดำเนินการทราบ / 20 ตุลาคม 62 ประชุมคณะ กก.ดำเนินการ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ประมาณ 24 ตุลาคม 62 น่าจะส่งรายละเอียดถึงโรงเรียน ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :