การรับฝากเงินจากสมาชิก
Posted: ครูบำนาญ Date: 2019-10-09 08:22:40
   
  1. อยากทราบเงื่อนไขการฝากเงินในแต่ละประเภท ดังนี้ -ฝากออมทรัพย์พิเศษ -ฝากประจำ(6 เดือน) - ฝากประจำ(12 เดือน) - ฝากประจำ(24 เดือน)- ประจำ(36 เดือน) - ออมทรัพย์มั่นคง 2. จะเปลี่ยนบัญชีเงินฝากจากออมทรัพย์เป็นบัญชีอื่น เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2019-10-11 15:28:18
 
 
  โทรสอบถามรายละเอียดได้ทั้งสามสาขาค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สมาชิก  2019-10-12 21:05:54
 
 
  เรื่องแค่นี้ทำไมให้คำตอบไม่ได้ แล้วจะตั้งกระดานข่าวไว้ทำประโยชน์อะไร
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และ ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-14 13:02:02
 
 
  สหกรณ์รับฝากเงินเฉพาะสมาชิกสามัญ-สมาชิกสมทบเท่านั้น / เงื่อนไขการฝาก-ถอนเงิน ออมทรัพย์พิเศษ(ดอกเบี้ยสามัญ (4.25 % /ปี สมทบ 4.00 %/ปี) เปิดบัญชีครั้งแรกและต้องมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปเท่าไรก็ได้ ดอกเบี้ยทบต้นเดือนทุกสิ้นเดือน ถอนได้ได้เดือนละ 1 ครั้ง ถ้าถอนครั้งต่อไป เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของเงินที่ถอนแต่ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300 บาท / ฝากประจำ 6 เดือน ฝากขั้นตำ่ไม่น้อยกว่า 500 บาท (ดอกเบี้ย 4.50 %/ปี) ฝากครบ 6 เดือน จึงจะถอนเงินฝากได้ ถ้าจะถอนก่อนกำหนดต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ถ้าถอนก่อนกำหนดสหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้ในส่วนที่ถอน / ฝากประจำ 12 เดือน ฝากขั้นตำ่ไม่น้อยกว่า 500 บาท(ดอกเบี้ย 4.75 %/ปี) ฝากครบ 12 เดือน จึงจะถอนเงินฝากได้ ถ้าจะถอนก่อนกำหนดต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ถ้าถอนก่อนกำหนดสหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้ในส่วนที่ถอน / ฝากประจำ 36 เดือนฝากขั้นตำ่ไม่น้อยกว่า 500 บาท (ดอกเบี้ย 5.50 %/ปี) ฝากครบ 36 เดือน จึงจะถอนเงินฝากได้ ถ้าจะถอนก่อนกำหนดต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ถ้าถอนก่อนกำหนดสหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้ในส่วนที่ถอน /การถอนเงินทุกประเภท ถ้าถอนตั้งแต่ 1 ล้าน ถึง 3 ล้านบาท ให้แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า 1 วัน ถอนตั้งแต่ 3 ล้าน ถึง แต่ไม่เกิน 5 ล้าน ให้แจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้า 3 วัน
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และ ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-14 13:17:33
 
 
  Q 2 : ถ้าจะเปลี้ยนเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีอื่น เพื่อให้ดอกเบี้ยสูงสูงขึ้นได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร / A 2 : ถ้าจะเปลี่ยนบัญชีเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูงขึ้น สามารถทำได้ โดย ถ้าจะคงบัญชีออมทรัพย์เดิมไว้ให้ถอนเงินส่วนที่ต้องการไปเปิดบัญชีใหม่ ถ้าไม่ต้องการคงบัญชีเดิมไว้ให้ปิดบัญชีเดิมแล้วเปิดบัญชีใหม่ แต่แนะนำให้คงบัญชีเดิมไว้ เพื่อไว้รับเงินสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ เอกสารเปิดบัญชีใหม่ 1) คำขอตามแบบสหกรณ์ 2) บัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายเอกสารทั้งผู้เปิดบัญชี และผู้รับผลประโยชน์ อย่างละ 1 ฉบับ ให้เจ้าตัวรับรองสำเนา 3) เงินเปิดบัญชีตามเงื่อนไขประเภทของบัญชีที่จะเปิด / ฝากประจำจะต้องเสียภาษีให้รัฐบาล ร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยที่ได้รับแต่ละปี ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก.และ ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-14 13:26:50
 
 
  A 3 : ฝากออมทรัพย์มั่นคง(ดอกเบี้ย 4.25 %/ปี) เป็นการฝากเงินที่ผูกติดกับเงินสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้โดยได้รับสวัสดิการ 5 เท่าของเงินที่ฝาก แต่จะได้รับสวัสดกิการไม่เกิน 100,000 บาท เปิดบัญชีขั้นต่ำและฝากครั้งต่อไปครั้งละ 1,000 บาท ฝากแล้วไม่มีสิทธิ์ถอนเงินฝาก ยกเว้นไม่เป็นหนี้ในฐานะผู้กู้ ผู้คำ้ประกัน และลูกหนี้สหกรณ์ เงินฝากเกิน 20,000 บาท สามารถถอนเงินต้นและดอกเบี้ยได้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :