เพิ่มหุ้นรายเดือน
Posted: ครูน้อยๆ Date: 2019-10-18 07:11:16
   
  ถ้าประสงค์จะเพิ่มหุ้นรายเดือนมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-21 07:08:43
 
 
  การจะเพิ่มหุ้นรายเดือนสามารถทำได้โดยยื่นคำร้องอื่นๆ ส่งสหกรณ์ได้ทุกสาขา ทุกวันทำการ ถ้าเพิ่มหุ้นแล้ว จะลดการส่งค่าหุ้นจะกระทำได้ต่อเมื่อส่งขำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 งวด หรือมีหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาท และไม่หนี้ต่อสหกรณ์ทั้งในฐานผู้กู้และผู้คำ้ประกัน หุ้นให้ผลตอบแทนสูงแต่มีข้อจำกัดไม่สามารถเบิกถอนได้ จะเอาหุ้นมาใช้ได้ต้องกู้เงินหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งการลออกจากสมาชิกต้องไม่เป็นหนี้สหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้คำ้ประกัน ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูน้อยๆ  2019-10-21 19:30:27
 
 
  ขอบคุณค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :