พนักงานราชการกู้ได้ไหม
Posted: ครูที Date: 2019-10-18 09:56:10
   
  ตำแหน่ง พนักงานาชการสามารถกู้ได้ไหมครับ (นอกจากกู้ฉุกเฉิน) ถ้ากู้ได้มีสามารถกู้ได้เท่าไหร่ครับ พอจะมีรายละเอียดเงือนไขต่างๆไหมครับ ขอบคุณครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขารถการ0828734014  2019-10-21 06:58:32
 
 
  พนักงานราชการกู้ได้ทุกประเภทเหมือนกับสมาชิกทั่วไป แต่มีเงื่อนไขกู้ได้ไม่เกิน 200,00 บาท/ใช้สมาชิกที่เป็นข้าราชการคำ้ประกัน/ชำระเงินกู้ไม่เกินระยะเวลาของสัญญาจ้างที่เหลืออยู่ ณ วันกู้ ถ้ากู้ฉุกเฉินแล้วต้องการกู้สามัญเพื่อชำระเงินกู้ฉุกเฉินต้องส่งชำระเงินกู้ฉุกเฉินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือส่งชำระต้นเงินมาแล้ว 50 % ของเงินกู้ฉุกเฉิน สงสัยประการใดสอบถาม 044815222 ต่อสินเชื่อครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :