ขอยกเลิกเงินกู้สามัญดำรงชีพเพื่อรวมหนี้กู้สามัญได้หรือไม่
Posted: ครูไก่ Date: 2019-10-18 16:46:00
   
  ต้องการยกเลิกเงินกู้สามัญดำรงชีพเพื่อรวมหนี้เป็นเงินกู้สามัญทั่วไปได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรบ้าง
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ขัยชนะกลาง กก.ผช.เลขานุการ 0828734014   2019-10-21 06:49:03
 
 
  สามารถทำได้ โดยยื่นขอกู้สามัญและระบุในเหตุผลว่ากู้เพื่อชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีวิต หลักเกณฑ์การกู้สามัญ มีหุ้นไม่น้อยกว่า 25 % ของเงินกู้ / เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % / กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท /. ใช้สมาชิกคำ้ประกัน หากสงสัยประการใด สอบถามเจ้าหน้าที่ 044815222 ต่อสินเชื่อ ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :