ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากชื่อไม่ถูกต้อง
Posted: wawa Date: 2019-10-21 16:10:03
   
  ลงทะเบียนใหม่เพื่อขอเข้าใช้งาน แต่บอกว่าชื่อไม่ถูกต้องเกิดจากสาเหตุใดคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-21 18:28:11
 
 
  อาจมีปัญหาบางประการ สอบถามเจ้าหน้าที่ 044815222 ต่อประมวลผล ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./ผช.เลขานุการ 0828734014  2019-10-21 18:28:28
 
 
  อาจมีปัญหาบางประการ สอบถามเจ้าหน้าที่ 044815222 ต่อประมวลผล ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :