เปลี่ยนคนค้ำ
Posted: ครูใหม่ Date: 2019-10-28 15:56:48
   
  จะขอกู้ไหมเปลี่ยนคนค้ำต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ/หรือเปลี่ยนคนค้ำได้เลย
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ  2019-11-04 07:48:19
 
 
  ให้ผู้กู้ นำผู้คำ้ประกัน ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าจนท.สาขาที่กู้เงิน และนำหลักฐานประจำตัวของผู้คำ้ประกัน/คู่สมรสผู้คำ้ประกัน ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าตัวรับรองสำเนา ไปด้วยครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :