ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติ
Posted: สมาชิก ที่อยากแสดงความคิดเห็น Date: 2019-10-28 16:30:21
   
  ตามที่ผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์นั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งในขณะนั้นท่านผู้นี้ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จริงๆแล้วควรแจ้งท่านว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรก เพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป ป.ล. อยากทราบว่าท่านผู้ใดบอกว่าท่านไม่ขาดคุณสมบัติ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :