เงินปันผลที่จะจ่าย
Posted: คุณครูหนองบัวแดง Date: 2019-10-28 16:57:52
   
  เงินปันผลที่จะจ่ายให้สมาชิกก็จ่ายให้เลยซิทำไมต้องกักไว้หลายวันก็หักไว้ชำระฌาปนกิจของแต่ละคนตามจำนวนที่เหลือก็โอนให้สมาชิกซิครับ มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :