การสมัครสมชิกใหม่
Posted: สุพรรณี Date: 2019-10-30 10:11:05
   
  เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิกหกรณ์ค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2019-10-30 14:40:49
 
 
  ใบสมัครสมาชิก สลิปเงินเดือนล่าสุด รับรองโดยผู้บังคับบัญชา สำเนา ก.พ.7 รับรองโดยผู้บังคับบัญชา พนักงานราชการ สัญญาจ้างรับรองโดยผู้บังคับบัญชา สำเนาบัตร-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด สำเนาบัตร-สำเนาทะเบียนบ้าน-ใบสมรส-ใบ คร.2 ของคู่สมรส 1 ชุด อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (ในวันสมัคร) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :