สอบถามการฝากเงินออมทรัพย์มั่นคงครับ
Posted: คนสู้ชีวิต62 Date: 2019-11-18 10:26:32
   
  สอบถามการฝากเงินออมทรัพย์มั่นคงครับอยากทราบรายละเอียด -การได้รับดอกเบี้ยรายเดือน-จำนวนเงินฝาก-การถอนดอกเบี้ยรายเดือน
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ 0828734014  2019-11-19 22:03:30
 
 
  ฝากออมทรัพย์มั่นคง เป็นการฝากเงินที่มีสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผู้ฝากเสียชีวิต / สมาชิกเปิดบัญชีขั้นตำ่ 1,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 1,000 บาท / เงินที่ฝากในบัญชีจะให้สวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต 5 เท่าของเงินฝาก แต่ได้รับสวัสดิการไม่เกิน 100,000 บาท เงินฝากตำ่กว่า 20,000 บาท จะถอนได้ต่อเมื่อไม่ภาระหนี้ต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้คำ้ประกัน / เงินฝากเกิน 20,000 บาท สามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนใน 1 วัน / ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ร้อยละ 4.25 บาทต่อปี สหกรณ์คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :คนสู้ชีวิต62  2019-11-20 12:45:14
 
 
  ถ้าฝาก20000บาทก็ถอนไม่ได้จนกว่าผู้ค้ำเขาจ่ายหนี้สหกร์หมดใช่ไหมครับ -แต่ถ้าฝากเกิน20000บาทเราสามารถถอนหมดได้เลยใช่ไหมครับหรือเหลือแค่เปิดบัญชี1000บาท
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ 0828734014  2019-11-22 20:45:01
 
 
  ถ้าผู้ฝากไม่เป็นหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้กู้และผู้คำ้ประกัน สามารถถอนปิดบัญชีได้ / แต่ถ้ามีหนี้ในฐานะผู้กู้และผู้คำ้ประกัน เงินที่ฝากไม่เกิน 20,000 บาท ถอนไม่ได้ จะถอนได้เฉพาะส่วนที่เกิน 20,000 บาท ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :