สอบถามการกู้โดยใช้หุ้นค้ำประกัน
Posted: ครูบำนาญ Date: 2019-11-19 10:54:15
   
  ถ้าต้องการกู้เงินสามัญ ประเภทกู้ไม่เกิน 95% ของหุ้นตนเอง โดยใช้หุ้นค้ำประกัน มีข้อสอบถามดังนี้ครับ 1. ต้องยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารและรอคิวตามลำดับหรือไม่ 2. สลิปเงินเดือนกรณีผู้รับบำนาญ ต้องมีผู้รับรองสำเนาหรือไม่ 3. ถ้ากู้ 800,000 บาท ส่งเดือนละ 5,000 บาท 160 งวด ดอกเบี้ยเดือนแรกประมาณกี่บาท 4. ใบเสร็จ ส.ส.ช. กรณีผู้รับบำนาญจะขอได้ที่ไหน 5. ต้องใช้บัตร,ทะเบียนบ้านของคู่สมรสและทะเบียนสมรสหรือไม่
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ 0828734014  2019-11-19 21:50:12
 
 
  ตอบตามคำถามแต่ละข้อ นะครับ ข้อ 1 ยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารตามลำดับคิว โดยเจ้าหน้าที่จะทำสัญญากู้สลับคิวระหว่างคิวกู้กรณีปกติ สลับกับคิวกู้กรณีพิเศษ / ข้อ 2 สลิปเงินเดือนบำนาญให้ จนท.การเงินเขตรับรอง หรือ ให้กรรมการดำเนินการรับรอง / ข้อ 3 กู้ 800,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนแรกประมาณ 4,266.66 บาท (สหกรณ์คิดดอกเบี้ยรายวัน ถ้ากู้หลังวันที่ 2 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกยกไปคิดรวมกับเดือนถัดไป) / ข้อ 4 ใบเสร็จ สสช.บำนาญ รับได้ที่ สพท.ที่สมาชิกสังกัด / ข้อ 5 ถ้ามีคู่สมรส ต้องใช้ ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ครูบำนาญ  2019-11-19 23:19:16
 
 
  ขอบคุณครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ครูบำนาญ  2019-11-25 20:35:09
 
 
  ขอถามเพิ่มเติมดังนี้ครับ 1. ในคำขอกู้เงินสามัญของข้าราชการบำนาญ ในส่วนของคำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จะเป็นผู้ใดเซนรับรอง 2. ใบเสร็จ ส.ส.ช.จะขอที่สำนักงาน ส.ส.ช.ได้หรือไม่ หรือจะใช้สลิปเงินเดือนอ้างอิงได้หรือไม่ เพราะมีรายการหักเงินอยู่ในรายการแล้ว 3. ปรินส์ใบขอกู้และใบยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย จากเว็บของสหกรณ์ แล้วกรอกรายการก่อนนำส่งได้หรือไม่ หรือต้องมาขอเอกสารที่สหกรณ์
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :