เกณฑ์การกู้ ดำรงชีวิต
Posted: ครูน้อย Date: 2019-11-20 09:52:01
   
  กู้ดำรงชีวิต ถ้าเกิน 300,000 บาท ต้องหักอะไรบ้าง ถ้ากู้เกิน 400,000 บาท ต้องหักอะไรบ้างครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูนาง  2019-11-21 20:33:47
 
 
  ต้องมีเงินเดือนเหลือกี่ % ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ 0828734014  2019-11-22 20:38:55
 
 
  กู้สามัญเพื่อการดำรงชีวิต / กู้ได้ไม่เกิน 95 % ของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันกู้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท / เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 5 % / ไม่มคนคำ้ประกัน / กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ใช้หุ้นค้ำประกัน / กู้เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ใช้เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 20,000 บาท ค้ำประกัน(ถ้าไม่มีเงินให้เปิดบัญชีออมทรัพย์มั่นคง 1,000 บาท ส่วนที่หักจากเงินกู้ได้) / กู้เกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ทำประกันสินเชื่อวงเงิน 100,000 บาท ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :