ฉ.หน้าเค้าเตอร์
Posted: Kruke Date: 2019-11-21 19:33:32
   
  มีฉ.หน้าเค้าเตอร์มั้ยคะ เกณฑ์การกู้ยังงัย
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ 0828734014  2019-11-22 20:33:14
 
 
  มีครับ กู้ได้ไม่เกิน 95 % ของหุ้นที่มีอยู่ ณ วันกู้ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ส่งไม่เกิน 12 งวด เงินเหลือไม่น้อยกว่า 5 % หลังจากหลังหักทุกชนิดในสลิบเงินเดือน/เอกสารประกอบการกู้ คำขอกู้/สลิบเงินเดือนล่าสุด/หน้าบัญชีสหกรณ์
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :