การจ่ายเงินสสอค.และสส ชสอ.
Posted: นางรุ่งอรุณ โรจนภาคิน Date: 2019-11-24 11:23:37
   
  วิธีการจ่ายเงินอยากจ่ายผ่านธนาคารหรือโอนผ่านบัญชีเหตุผลคือทางสหกรณ์ให้จ่ายได้3สาขาแต่ลาออกครูแล้วไปอยู่ต่างจังหวัด
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผู้จัดการ  2019-11-25 17:08:38
 
 
  โอนเข้าบัญชีของ ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูชัยภูมิ จำกัด และ ให้แจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้ ศูนย์ฯ แจ้งชื่อ-สกุล ให้ฝ่ายสวัสดิการ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ทราบ เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :