จำนวนคนค้ำวงเงิน 3,200,000
Posted: ภอคอมอนอ Date: 2020-01-03 18:49:12
   
  กู้ครั้งแรก 3,200,000 ได้ไหม เงินเดือน 30160 เต็ม หักแค่กบข. จะต้องใช้คนค้ำกี่คนคะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง กก./เลขานุการ 0828734014  2020-01-18 21:00:31
 
 
  สหกรณ์ให้กู้สามัญ ไม่เกิน 3 ล้านบาท (สมาชิกคำ้ประกัน) / กู้เกิน 3 ล้าน ต้องกู้พิเศษ ใช้หลักทรัพย์คำ้ประกัน จะต้องมีราคาประเมินที่ดินโดยราชการไม่น้อยกว่า 30 % ของเงินกู้ กรณีราคาประเมินที่ดินได้น้อยกว่าวงเงินที่จะกู้ ต้องนำที่อยู่อาศัยที่มีเลขที่บ้านและก่อสร้างบนที่ดินที่นำมาจำนอง ประเมินโดยคณะกรรมการ เป็นหลักประกันเงินกู้ ครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :