ขอสอบถามเรื่องการปรับลดลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
Posted: สมาชิกสหกรณ์ Date: 2020-02-04 11:15:22
   
  จากประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรื่องขอลดดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ทุกประเภท มีข้อสอบถามว่า ทำไมการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากครั้งนี้ไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เหมือนดังเช่นที่ผ่านมาครับ ครั้งนี้ปรับลดเงินฝากเพียงอย่างเดียว ขอบคุณครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :