การกู้สามัญของพนักงานราชการ
Posted: นายอาทิตย์ ศรีโฉม Date: 2020-03-02 15:10:41
   
  เนื่องจาก เดือน กันยายน 2563 พนักงานราชการ จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง และหมดการชำระหนี้ที่ทำไว้กับสหกรณ์ครูชัยภูมิ จำกัด แล้วเริ่มทำสัญญาใหม่ อยากถามว่า งวเงินกู้ในปีงบประมาณที่จะกู้ได้ ตามสัญญาจ้างใหม่ ทางสหกรณ์ให้กู้ได้เป็นจำนวนเงินเท่าไร ทั้งกู้สามัญ และ กู้ฉุกเฉิน
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :