รู้สึกผิดหวัง
Posted: Kong Date: 2020-04-11 06:08:09
   
  มติคณะกรรมการดำเนินการ 10 เมษายน 2563 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.40 เหลือ 6.10 ลดดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกประเภทลง 0.20 บาท มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.63 ส่วนพักชำระหนี้ พักไม่ได้ เนื่องจาก สหกรณ์ยืมเงิน ธกส./สอ.อื่น มาให้สมาชิกกู้ สอ.อื่น ไม่มีนโยบายพักชำระหนี้ให้ สอ.ที่กู้ ก็เลยพักไม่ได้ ประกอบกับ สอ.พนักงานการบินไทย ขอความร่วมมือให้ สอ.ส่งเงินกู้คืน เพื่อเสริมสภาพคล่อง อนึ่งการลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ดังกล่าวจะกระทบเงินปันผล-เฉลี่ยคืนบ้าง แต่ คณะกรรมการดำเนินการ ตั้งเป้าหมายไว้ที่เงินปันผลไม่น้อยกว่า 6 % และเฉลี่ยคืน ไม่น้อยกว่า 8 % การลดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกระยะยาว จะไม่มีการปรับขึ้นจนกว่ารัฐจะมีนโยบายขึ้นดอกเบี้ย หรือ สอ.ที่เรากู้มา จะขึ้นดอกเบี้ย การลดดอกเบี้ยเงินกู้ เงินที่ลดจะคืนสมาชิกที่เงินประมาณเดือนละ 250 บาทต่อเงินกู้ 1 ล้านบาท ครับ สรุป การดูแลสมาชิกวิกฤติ Covid 19 - ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.40 เหลือ 6.10 - ลดดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกประเภท 0.20 - มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก - สมัครสมาชิกกรณี พิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี - ช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อ Covid โดยพิจารณาเป็นรายๆ สหกรณ์ ห่วงใยสมาชิก คณะกรรมการ^63 2020/04/10
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :