สอบการรายละเอียดการลงทุนของสหกรณ์ชัยภูมิ
Posted: กำพล Date: 2020-05-19 18:12:43
   
  อยากทราบว่าณ.ปัจจุบัน สหกรณ์ชัยภูมิมีการลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง และมีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย หรือไม่ครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :admin  2020-05-28 15:39:09
 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ลงทุนในสถาบันการเงินดังนี้ 1.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 2.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด 3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4.บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด 5.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ไม่ได้ลงทุนในบริษัทการบินไทย
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :