สหกรณ์ฟ้องยึดที่นางสุวรีย์ พงศ์อาราม
Posted: นายอัศวเดช พรทิตยกุล Date: 2018-04-23 13:20:19
   
  เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน ผมขอความคิดเห็นจากการที่สหกรณ์ของเราได้ฟ้องยึดรีสอร์ทของแม่ผม ตอนนี้คดีสิ้นสุดแล้วศาลแม่ผมชนะ ศาลสั่งให้อะไรซักอย่างผมลืม ทางแม่ผมจึงทำเรื่องขอค่าเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ค่าทนายที่ว่าความให้ เพราะไม่สามารถว่าความเองได้ มติที่ประชุมกรรมการผลออกมาว่าไม่สามารถจ่ายให้ได้ ผมจึงเรียนถามท่านสมาชิกว่าแม่ผมควรทำอย่างไร 1 อยู่เฉยไม่ เสียแล้วเสียไป 2 ฟ้องเรียก ซึ่งทนายบอกได้แน่แต่ได้น้อยเพราะต้องหักค่าทนายอีก ปล. 1 ในการประชุมแต่ละครั้งเราสามารถขอดูรายงานการประชุมได้ไหมครับ ว่ากรรมการแต่ละท่านออกคะแนนเสียงอย่างไร 2 กรรมการท่านดูแลสมาชิกไหมครับ แม่ผมเป็นสมาชิก ท่านไม่เห็นดูแลสำหรับกรรมการที่คัดค้านเรื่อง 3 ทนายความ ทางสหกรณ์จ้างเท่าไร ถ้าดูแล้วน่าจะแพ้รึดูข้อมูลพลาด น่าจะถอยเพราะสู้แล้วไม่ชนะ รึมีเบี้ยเลี้ยงในการไปศาล ทางสหกรณ์น่าจะพิจารณานะครับ แม่ผมไม่มีเบี้ยเลี้ยงไปศาลแถมเสียรายได้จากรีสอร์ทอีกต่างหาก เกิดขาดรายได้มากๆ จะมีสตางค์จ่ายหนี้สหกรณ์ไหมครับ เพราะกรณีแม่ผมได้ยื่นเอกสารทุกอย่างไปที่สหกรณ์แล้วว่าเป็นที่แม่ผมกู้สหกรณ์นั่นละซื้อที่รีสอร์ท กับสร้างด้วย หลังจากหย่ากับพ่อผมหลายปี ยังมีมติให้ฟ้องต่อ อยากรู้จังกรรมการท่านใดบ้าง มีมติให้ฟ้องต่อ 4 พ่อผมอยู่ไหนกรรมการก็รู้ไปตามกับพ่อผมซิครับ รึจะให้ผมพาไป 5 ผมก็เป็นหนี้สหกรณ์ เป็นสมาชิกสหกรณ์ ท่านจะดูแลผมไหม ขอแถมอีกข้อ กรรมการท่านใดคัดค้านเรื่องนี้กล้าแสดงตนไหมครับพร้แมบอกเหตุผลดีๆ ในการคัดค้าน รึ ฟ้องต่อ เอาว่าเป็น 2 ประเด็นครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :