การประชุมใหญุ่สามัญปร
Posted: 27549 Date: 2020-10-26 07:24:42
   
  การประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมแล้ว ควรประกาศแจ้งผลการประชุมให้สใาชิกทราบ โดยทั่วกันนะ เช่น มติ ต่าง ๆ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ครูบำนาญ  2020-10-26 10:00:27
 
 
  เห็นด้วยครับ เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ก็ต้องการรู้/มีสิทธิรู้ผล/มติที่ประชุมในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกัน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :