ขอรับเงินสวัสดิการเมื่ออายุครบ 65 ปี
Posted: นายทองจันทร์ มูลณี Date: 2020-12-20 12:17:19
   
  เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ เนื่องจากผมจะมีอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 12 มกราคม 2564 จะขอรับเงินสวัสดิการ จำนวน 5000 บาท จะให้ทำอย่างไรบ้างครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชัยรัตน์ ผช เลขา  2020-12-20 14:36:35
 
 
  ตามระเบียบ ที่ออกใหม่ ไม่ต้องยื่นคำขอ สหกร จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเล่มเขียวให้ครับ หลัง 20 มค ภายใน 3 วัน
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :