การหักเงินเพื่อทำประกันจากเงินกู้เพื่อดำรงชีพ
Posted: นายสุมิตรสุริยน ชำนาญ Date: 2021-03-30 16:06:35
   
  กระผมได้กู้เงินเพื่อดำรงชีพจำนวน600,000 บาท สหกรณืหักเป็นค่าประกันจำนวน 45,000 บาท หักให้ประกันปีแรก 11,308 บาท คงเหลือ33,692 บาท จนท.สหกรณืแจ้งว่าเงินที่เหลือเก็บไว้ในสหกรณืเพื่อไว้ทำประกันในปีที่2-3-4ต่อไป กระผมเห็นว่าเงินที่เหลือดังกล่าวหากนำฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์ร้อยละสี่บาทกว่าๆจะได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเกือบๆสามพันบาท ครับ ผมจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการทบทวนการเก็บเงินสมาชิกไว้โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับมวลสมาชิกเลย หรือขอคืนเงินจำนวนดังกล่าวพอถึงสิ้นสัญญาประกันให้เรียกมาทำประกันเงินต่อเป็นปีๆไป ขอบคุณหากได้รับการพิจารณาครับผม
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :