ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
Posted: อบต.หนองคอนไทย Date: 2021-05-17 11:51:17
   
  ทำไมไม่ลงใบแจ้งหนี้ประจำเดือนในเวปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิค่ะ เพราะใบแจ้งหนี้กว่าจะถึงเราช้ามากค่ะ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :พิมพร หิรัญคำ  2021-05-17 15:44:44
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ผช เลขา ชัยรัตน์  2021-05-23 22:36:51
 
 
  เป็นใบเสร็จรับเงิน ที่ สหกรส่งไปหน่วยหัก้งินส่งสหกร ครับ เราส่งไปไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน เพื่อมก้กน่วยหักทำรายการหัก ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :นพดล กรรมการ สอ.ครู ชน.  2021-05-25 12:53:02
 
 
  สมาชิกทีมีแอฟสหกรณ์จะสามารถตรวจสอบรายการเรียกเก็บประจำเดือนได้ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :นพดล กรรมการฯ  2021-05-25 13:00:20
 
 
  ใบเสร็จใบแจ้งหนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถสมัครแอปสหกรณ์ เพื่อดูยอดเงินฝาก เงินกู้ หุ้น ปันผล หนีก็เรียกเก็บ ซึ่งเป็นข้อมูลของท่านเองได้ตลอดเวลาครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :สมาชิกที่มีแอปสหกรณ์  2021-05-26 12:23:31
 
 
  เห็นด้วยค่ะแอปสหกรณ์ดีมากๆท่านสามารถรู้ข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่าง เงินฝาก เงินออม ใบแจ้งหนี้ก็รู้ล่วงหน้าก่อนตั้งครึ่งเดือน ดีกว่าท่านจะไปรอใบเสร็จส่งมานั้นยาวนาน แนะนำสมัครแอปดีสุดค่ะ ขอบคุณคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :