ขอกู้สามัญใหม่ได้ไหมและได้เงินทั้งสิ้นเท่าไร
Posted: สมาชิกเลขที่ 20084 Date: 2021-05-27 09:26:22
   
  มีหุุ้นสะสม = 631,640 บาท กูัสามัญหนี้คงเหลือ = 2,650,000.00 บาท กู้สามัญดำรงชีพ = 273,500.00 บาท กู้ฉุกเฉิน = 35,370.00 บาท
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ผช เลขา ชัยรัตน์  2021-05-28 06:57:02
 
 
  ถ้าส่งชำระมาแล้ว 6 งวด ยื่นกู้ได้ ส่วนจะได้เท่าใดนั้นท่านต้อง เอาสลิปเงินเดือนให้ จนท คำนวณให้นะครับ ว่าหักทุกอย่าวแล้ว เงินเหลือ 10% ถ้าเป็นบำนาญ 5%
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
กรอกรหัส :